About KLAMC

Klaipėdos multikultūrinis centras nuo savo įsteigimo datos 2003 m. birželį organizuoja jaunimui skirtus edukacinius ir kultūrinius renginius, aptariančius kultūrinio daugialypiškumo, pakantumo, tolerancijos, tarpkultūrinio auklėjimo, žmogaus teisių klausimus. Pagrindinis centro tikslas - skleisti tarpkultūrinio bendradarbiavimo idėjas, skatinti jaunimo iniciatyvas ir jaunimo organizacijų darbą, kovoti su diskriminacija ir nepakantumu.

Additional information