Apie KLAMCą

Klaipėdos multikultūrinis centras buvo įkurtas 2003 m. birželio mėn. Lietuvoje.

Pagrindiniai Klaipėdos multikultūrinio centro tikslai yra žmogaus teisių vertybių, tarpkultūrinio bendradarbiavimo, bendravimo bei kultūrinio skirtingumo, savanoriavimo bei aktyvaus jaunimo įsitraukimo skatinimas; jaunimo kompetencijų,  pilietiškumo, iniciatyvumo ir atsakomybės  ugdymas.

Organizacijos tikslinė auditorija – 15-27 metų jaunimas, įskaitant ir tautinių mažumų atstovus, gyvenančius Klaipėdoje bei kituose Lietuvos miestuose.

Organizacijai vadovauja jauni vadovai, turintys patirties darbe su jaunimo programomis kaip Lietuvoje taip ir Europoje.

Organizacija rengia ir vykdo  kultūrinius, informacinius, švietėjiškus renginius tarpkultūrinio švietimo, žmogaus teisių klausimais, aktyvios pilietinės pozicijos, jaunimo įsitraukimo, pilietiškumo bei stereotipų įveikimo temomis.